Felhasználási feltételek
Fontos tudnivalók

Az AlfaCity oldal felhasználási irányelvei

Üdvözöljük weboldalunkon! Köszönjük, hogy megtisztelt minket érdeklődésével.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek a www.alfacity.hu weboldal, és annak valamennyi külön oldalának (a továbbiakban együttesen: weboldal) használatával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Tájékoztatjuk, hogy a weboldal használata során Ön elfogadja jelen Általános Felhasználási Feltételben foglaltakat. Kérjük, hogy amennyiben Ön nem ért egyet jelen Általános Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésével, szíveskedjen haladéktalanul elhagyni weboldalunkat.

A weboldal üzemeltetője:

A weboldal üzemeltetője, egyben tulajdonosa, és minden, a weboldallal kapcsolatos jog gyakorlásának kizárólagos jogosultja a Sunset Rodeo Kft., amely egy magyar jog szerint létrejött gazdasági társaság.

A cég adatai és elérhetősége:
1125 Budapest, Hadik András utca 21. II. 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-871450
Adószám: 13753605-2-43 
Email: hello@sunsetrodeo.hu

Felhasználási feltételek, felelősség

A weboldal üzemeltetője megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a weboldal tartalma a valóságnak megfeleljen, azon naprakész és pontos információk szerepeljenek. Az üzemeltető megtesz minden elvárható és lehetséges intézkedést, hogy a weboldal megfelelő minőségben elérhető legyen a látogatói számára. Sajnos azonban garantálni nem tudja, hogy minden időben, műszakilag teljes mértékben megfelelő formában elérhető legyen a weboldal, mivel előfordulhatnak rajta kívül álló okokból meghibásodások, rendellenességek, továbbá az üzemeltető akaratából is - különösen karbantartás, javítás, fejlesztés időtartamára - szünetelhet a weboldal elérhetősége. Weboldalunk minden látogatója köteles betartani látogatása során a vonatkozó jogszabályok és jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, továbbá nem sértheti sem a Sunset Rodeo Kft., sem más természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany személyét, jogait, valamint jogos érdekeit.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen felmerülő, bekövetkező károkért, felmerülő költségekért, illetve veszteségekért vagy elmaradt haszonért, amelyek a weboldal használatából, üzemzavarából, nem megfelelő működéséből származnak.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget azon károkért, költségekért sem, amelyek a weboldalon szereplő információk illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából, törléséből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, az információ rendszerhibával kapcsolatos késedelmes továbbításából erednek.

Az üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget olyan, más, harmadik személy által létrehozott és közzétett információkért, valamint tartalmakért, amelyek jelen weboldallal kapcsolatosak, arra vonatkoznak, valamint arra hivatkoznak.

Elhatárolódunk minden olyan esettől és tevékenységtől, amely során weboldalunkra történő bármely formában feltüntetett vagy elhelyezett utalás található olyan weboldalon – vagy más platformon – amelynek működése, működtetése jogellenes, vagy ahol mások jogait vagy személyét sértő, illetve obszcén tartalom kerül feltüntetésre.

Fellépünk minden olyan esettel és tevékenységgel szemben, amelynek következtében a Sunset Rodeo Kft., vagy jelen weboldal jó hírnevét vagy érdekeit sértő tartalom kerül közzétételre.

A lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel törekszünk arra, hogy a weboldalon feltüntetett valamennyi információ, adat naprakész és pontos legyen. Sajnálatos módon ennek ellenére is előfordulhat, hogy valamely adat - szerkesztési hiba, elírás, vagy más ok folytán - tévesen, hiányosan, vagy nem megfelelő formátumban szerepel.

Mivel minden, a weboldalon feltüntetett információ csak tájékoztatásként szolgál, így az elírásért, hibás, vagy hiányos információért és az ezekből, valamint ezek Ön által történő felhasználásából eredő bármilyen jellegű, közvetlen vagy közvetett károkért, felmerülő költségért, illetve elmaradt haszonért a Sunset Rodeo Kft. nem vállal semmiféle felelősséget.

Amennyiben legnagyobb körültekintésünk és gondosságunk ellenére valamely termékünk vételára - nyilvánvalóan elírás miatt - tévesen szerepel weboldalunkon, fenntartjuk a jogot, hogy - szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága miatt - a terméket az eredeti, helyes vételár ellenében értékesítsük, mivel - alábbiaknak megfelelően - a termékek vételára csupán tájékoztató jellegű információnak minősül.

Termékeink, áraink

Fenntartjuk a jogot, hogy weboldalunkon feltüntetett bármely termékünkre vonatkozó információt - különösen azok leírását és alap, vagy kedvezményes árát - indokolás és előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassuk.

A weboldalon a termékekről feltüntetett képek illusztrációnak minősülnek, azok csak szemléltetésre szolgálnak. A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Szerzői jog

A weboldal teljes tartalma, infrastruktúrája, különösen az ott szereplő képek, videók, grafikai, audio és szöveges tartalmak, ikonok, adatok és más elemek a Sunset Rodeo Kft. tulajdonát képezik és szerzői jogi oltalom alatt állnak, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására a Sunset Rodeo Kft. kizárólagosan jogosult.

A weboldal - személyes használatot meghaladó mértékű - felhasználása kizárólag üzemeltető kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélyével lehetséges. A weboldal bármely részének, vagy elemének megváltoztatása, átdolgozása, más műbe történő bámilyen - különösen, de nem kizárólagosan elektronikus, nyomtatott, audio, vagy audiovizuális - formátumú illesztése kizárólag a Sunset Rodeo Kft. kifejezett, előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges.

A jogosulatlan felhasználás bármely formája büntető-és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után. Különösen tiltott a weboldal egészének vagy bármely részének letöltése, tárolása, másolása, és terjesztése a Sunset Rodeo Kft. kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélye hiányában.

Ezen túl egyetlen felhasználó vagy látogató sem zavarhat, akadályozhat, vagy korlátozhat másokat a weboldal használatában, nem változtathatja meg a weboldal műszaki jellegét az üzemeltető hozzájárulása nélkül, nem zavarhatja meg a weboldal biztonságát, nem küldhet a weboldalon keresztül, illetve a weboldalra kéretlen (spam) üzenetet, vírust, vagy bármely más kártékony programot vagy fájlt.

Üzemeltető jogosult minden jogsértő, veszélyes, illetve kártékony tartalom teljes egészében történő eltávolítására.

Bármely, az előzőekben felsorolt esetből, tevékenységből, vagy magatartásból eredő kár esetén a Sunset Rodeo Kft. jogosult a teljes kárának érvényesítésére, amely magában foglalja a közvetlen károk és minden olyan kiadás, költség érvényesítését, amelyek a kártérítési igény érvényesítésével, a weboldal eredeti és helyes állapotának helyreállításával összefüggésben merült fel a Sunset Rodeo Kft. oldalán.

A weboldal bármely elemének módosítására, törlésére, kiegészítésére, bővítésére kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Minden, előzőektől eltérő weboldalunkkal kapcsolatos tevékenység jogellenesnek tekintett.

Jogi nyilatkozat

Az Ön és a Sunset Rodeo Kft. között létrejött bármely jogviszonyra, annak teljes egészére kizárólagosan a magyar jog szabályai és magyar joghatóság vonatkozik.

Adatkezelés, adatvédelem

Személyes adataid védelme az AlfaCity-t szervező Sunset Rodeo Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú.

A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

Adataidat bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Jegyvásárlás, házirend

A jegy megvásárlásával elfogadod, hogy a rendezvényen saját felelősségedre veszel részt és betartod a szervezők utasításait. Tudomásul veszed, hogy felelősséggel tartozol mindennemű kárért, amit a rendezvény során magad okozol, vagy az általad vezetett járművel okozol a rendezvény területén vagy másik gépjárműben.

Tudomásul veszed, hogy a rendezvényen kép/hang/videófelvétel is készülhet, amelyen mint AlfaCity résztvevői szerepelhetsz, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetsz a rendezvényt szervező Sunset Rodeo Kft., a felvétel készítőivel, vagy annak jogos felhasználóival szemben.

A házirend be nem tartása esetén a rendezőnek jogában áll megtagadni Tőled a rendezvényen való további részvételt.